Koodit

Huijauskoodeilla voit oikoa pelisi mutkia suoriksi ja hankkia simeillesi erilaisia etuuksia.

>Avaa koodiluukku painamalla Ctrl Shift C
Muistathan, että kaikki koodit voivat aiheuttaa bugeja. Käytä omalla vastuullasi Osa koodeista toimii aina siitä lisäosasta uudemmissa lisäreissä, vaikkei koneellasi olisikaan asennettuna sitä lisäriä, jossa koodi ensimmäisen kerran mainitaan

KOODIEN KOPIOIMINEN MUILLE NETTISIVUILLE ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!

Peruskoodit
motherlode = 50 000 simeleonia
kaching = 1 000 simeleonia
moveobjects on = koodilla voit liikutella esineitä, joiden liikuttelu ei muuten ole mahdollista, kuten simejä ja roskapönttöjä, tai käytössä olevia esineitä
moveobjects off = poistaa koodin käytöstä
aging off = simien ikääntyminen pois päältä
aging on = simien ikääntyminen päälle
help = saat näkyviin kaikki huijauskoodit
help [huijauskoodi] = saat näkyviin lisätietoja valitsemastasi koodista (esim: help [kaching])
expand = suurentaa/pienentää koodi-ikkunan
exit = sulkee koodi-ikkunan
boolProp testingcheatsEnabled true = koodi, joka mahdollistaa lähes kaiken aina simien ylentämisestä miehen raskaaksi tekoon ja pelin bugittamiseen.
boolProp constrainFloorElevation false = Mahdollistaa maaston korkeuden säätämisen vaikka sen päällä olisi jotain. Käytetään lähinnä rakentamisessa
boolProp constrainFloorElevation true = Poistaa yllämainitun koodin vaikutukset
boolProp snapObjectsToGrid false = Mahdollistaa tavaroiden sijoittelun ruutujen väliin
boolProp snapObjectsToGrid true = Poistaa yllämainitun koodin vaikutuksen
intProp censorGridSize 0 = Poistaa sensuurin similtä (ei toimi enää Yöelämää tuoreemmissa lisäosissa)
StretchSkeleton numero = Voit muuttaa valittuna olevan simin pituutta
deleteAllCharacters = Naapurustonäkymässä poistaa kaikki simit.
autopach on = Etsii pelipäivityksiä
Vsync off = Nopeuttaa peliä mutta huonontaa grafiikkaa
intProp MaxNumOfVisitingSims (numero) = Määritä montako vierasta juhliisi haluat
floatProp tvVolume 0.0 = Säätää simien TV:n äänenvoimakkuutta. 0.5 on normaali
TerrainType desert/temperate = Naapurustonäkymässä muuttaa naapurustopohjan aavikoksi/vihreäksi
setHighestAllowedLevel (numero) = Vaihtamalla numeron voit säätää montako kerrosta voit rakentaa taloosi
boolProp simShadows true/false = true asettaa simeille varjot, false poistaa. Voi hidastaa peliä
boolprop unevenTilesFloorable true/false = True mahdollistaa lattiamateriaalien asettelun kaltevalle pinnalle
boolProp useEffects false = Poistaa näkyvistä ajatuskuplat, muistot ja taivaan. True palauattaa. Voi aiheuttaa bugeja!
boolProp displayPath true/false = True näyttää sinisellä palleroviivalla, minne valittu simi on kävelemässä. Ei kovin hyödyllinen. False poistaa koodin käytöstä
boolProp useShaders true = Tekee uima-altaan vedestä kirkkaamman

Yliopiston koodit
changeLotZoning [residential | community | greek | dorm | secretsociety] = Koodilla voit muuttaa tontin kaavoitusta asettamalla sen asuinalueeksi, yhteisötontiksi, osakuntataloksi, asuntolaksi tai salaseuran kokoustilaksi. Toimii tonteilla, joilla ei asu simejä. Avaa tontti ja kirjoita haluamasi koodi.
boolProp dormSpecificToolsDisabled true = Saat käyttöösi asuntolatontilla rakennus- ja ostomahdollisuuksia, jotka ilman koodia eivät ole mahdollisia.
boolProp dormSpecificToolsDisabled false = Poistaa rakennustilakoodin käytöstä
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation true = Voit asettaa tavaroita ja esineitä 45 asteen kulmiin
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation false = Poistaa koodin käytöstä
 

Yöelämän koodit

 

familyfunds NIMI XXXX = Koodilla määrität naapurustosta perheen varallisuuden.
roofslopeangle [15 – 75] = Määrittää kaikkien tontilla olevien kattojen kaltevuuden.
showHeadlines off = Poistaa simien pään päälle leijuvat merkit kuten puhekulpat ja +/- merkit (vaikuttaa kaikkiin tontilla olijoihin)
showHeadlines on = Kuplat ja muut takaisin
unlockCareerRewards = Simi saa käyttöönsä kaikkien urien palkintoesineet (vaikuttaa vain valittuna olevaan simiin)
maxMotives = Kaikkien tontilla olevien simien tarpeet täyteen. Voi toimia myös ilman Yöelämää
motiveDecay off = Pysäyttää tarpeiden laskemisen. (vaikuttaa kaikkiin tontilla oleviin simeihin)
motiveDecay on = Aloittaa tarpeiden normaalin laskemisen
aspirationPoints num = Säädä tällä koodilla simin tavoitepisteiden määrä
lockAspiration on = Estää tontilla olevilta simeiltä tavoitteiden vaihtumisen
lockAspiration off = Kumoaa yllämainitun koodin vaikutuksen
aspirationLevel [0 – 5] = Mäjäytä simille aimo annos tavoitepisteitä.
agesimscheat on = Koodilla saat ikääntymisen päälle, kun painat Shift-näppäimen pohjaan ja napsautat jotakuta simiä.
setLotLightingFile [tiedoston nimi] = Koodilla luot valaistuksen määrittävän tiedoston. Voit määrittää kullekin tontille omat valaistusasetukset.
 

Kauppa auki koodit

AddneighbortoFamilycheat on = Koodilla voit kaapata NPCn tai townien simisi perheeseen.
AddneighbortoFamilycheat off = poistaa yllä mainitun koodin käytöstä
Forcetwins = Kirjoita koodi raskaana olevan simin ollessa valittuna ja simi saa kaksoset
Plumbbobtoggle off = Simien pään päällä leijuva vihreä timantti katoaa
Plumbbobtoggle on = Timantti takaisin
Näppäinkomento CTRL + ALT poistaa esineiden seinälle sijoittelua koskeavat rajoitukset.
 

Lemmikkielämän koodit

 

boolProp petActionCancel true = Koodilla voi peruuttaa lemmikkien toimia toimintojonosta
boolProp controlPets on = Sallii sinun ohjata lemmikkejä
boolProp controlPets off = Poistaa yllämainitun koodin käytöstä

Rakennustila:
deleteAllFences = Poistaa kaikki tontillasi olevat aidat
deleteAllWalls = Poistaa kaikki tontillasi olevat seinät
deleteAllAwnings = Poistaa kaikki tontillasi olevat markiisit
deleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs] = Poistaa kaikki tontillasi olevat ovet, ikkunat ja portaat
deleteAllHalfWalls = Poistaa kaikki tontillasi olevat pikkuseinät
Vuodenaikojen koodit
bugJarTimeDecay [on|off] = Koodilla saat purkkiin pyydystämäsi tulikärpäset loistamaan ikuisesti.

Matkoilla lisäosan koodit
changelotzoning [residential | community | hotel] = Voit muuttaa tontin kaavoituksen. Mene tontille, jonka kaavoituksen haluat muuttaa, ja kirjoita koodi haluamassasi muodossa (residential = asuintontti, community = yhteisö, hotel = hotelli). Kun seuraavan kerran menet tontille, se on muuttunut. Älä yritä käyttää koodia tontilla, jolla asuu simejä!

Vapaa-aika lisäosan koodit
modifyNeighborhoodTerrain on = Voit muuttaa naapuruston maastonkorkeutta. Mene naapurustonäkymään, kirjoita koodi ja valitse hiirellä haljuttu alue. Korottaminen ja madaltaminen onnistuu hakasulkeille (eli []) ja tasoittaminen kauttaviivalla \ napukalla
modifyNeighborhoodTerrain off = Sulkee naapurustonäkymän maastonmuokkauskoodin
Kaupunkikämppä lisäosan koodit
changelotzoning [residential | community | apartmentbase] = Muuttaa tontin asuin-, yhteistö- tai vuokratontiksi. Kirjoita koodi tontilla, jonka halauat muuttaa, mutta muista että tontilla ei tällöin saa olla simejä! Esim. asuintontti muutetaan vuokratontiksi kirjoittamalla changelotzoning apartmentbase
HUOM! Älä koeta tehdä rantatontista vuokratonttia!
printLotClass = Koodilla voit tarkastaa ja muokata tontin numeraaalistaarvoa (pieni, keskisuuri, suuri)
changeLotClassification [low | middle | high] = Muuttaa tontin luokituksen pieneksi/keskisuureksi/suureksi
clearLotClassValue = Poistaa tonttiin kahdella ylemmällä koodilla tehdyt muutokset